Registreringsskjema

På denne siden registrerer du deg som søker. Du kan søke Drømmestipendet på vegne av deg selv, eller på vegne av en gruppe. Den i gruppen som registrerer seg her blir stående ansvarlig for gruppens søknad.

Alle felter er obligatoriske, og man er forpliktet til å oppgi riktige opplysninger.

Du må være født i perioden 1. januar 1995 - 31. desember 2002 for å kunne søke Drømmestipendet i år.
Passordet må inneholde tall, samt små og store bokstaver, minimum 8 tegn.
Passordene er ikke like

Kommune

Her oppgir du oppvekstkommune – kommunen du bodde i frem til fylte 16 år. Hvis du har bodd i flere kommuner gjennom oppveksten, velger du den kommunen som du anser å ha hatt mest betydning for din utvikling som kunst- eller kulturutøver under oppveksten. Dersom kommunen ikke lenger eksisterer – for eksempel på grunn av kommunesammenslåing – oppgir du kommunen din oppvekstkommune nå har blitt en del av.
NB! Du skal ikke oppgi nåværende bostedskommune her, med mindre du fremdeles bor i kommunen du vokste opp i. Dersom du ikke er vokst opp i en kommune i Norge, oppgir du nåværende bostedskommune, eller den kommunen du anser å ha hatt mest betydning for din utvikling som kunst- eller kulturutøver.

Referanseperson

Vi ønsker at du skal oppgi en referanseperson fra kommunen du har oppgitt som oppvekstkommune. Referansepersonen bør være en person som kjenner til deg som søker og din/deres kunstneriske eller kulturelle virksomhet. Referansepersonen må ha eller ha hatt et ansattforhold til kommunen du søker gjennom – det kan for eksempel være en kulturskolerektor, lærer eller lignende. Referansepersonen får ikke varsel av systemet om at hen er blitt satt opp, og vi oppfordrer derfor alle som skal søke til å ta kontakt med sin referanseperson i forkant, slik at vedkommende blir informert.
Hvis du ikke kjenner noen aktuelle referansepersoner, eller er usikker på hvem du skal sette opp, kan du ta kontakt med oss for veiledning.

Jeg gir mitt samtykke til bruk av mine personopplysninger samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak på Norsk kulturskoleråds og Norsk Tippings nettsted og konti på sosiale medier og nyhetsbrev, i inntil fem år.
Jeg samtykker til at Norsk Tipping tar kontakt for å evaluere ordningen.
Lagrer...