Registreringsskjema

På denne siden registrerer du deg som søker. Du kan søke Drømmestipendet på vegne av deg selv, eller på vegne av en gruppe. Den i gruppen som registrerer seg her blir stående ansvarlig for gruppens søknad.

Alle felter er obligatoriske, og man er forpliktet til å oppgi riktige opplysninger.

Du må være født i perioden 1. januar 1998 - 31. desember 2005 for å kunne søke Drømmestipendet i år.
Passordet må inneholde tall, samt små og store bokstaver, minimum 8 tegn.
Passordene er ikke like

Kommune

Her oppgir du oppvekstkommune – kommunen du bodde i frem til fylte 16 år. Hvis du har bodd i flere kommuner gjennom oppveksten, velger du den kommunen som du anser å ha hatt mest betydning for din utvikling som kunst- eller kulturutøver under oppveksten. Dersom kommunen ikke lenger eksisterer – for eksempel på grunn av kommunesammenslåing – oppgir du kommunen din oppvekstkommune nå har blitt en del av.

NB! Du skal ikke oppgi nåværende bostedskommune her, med mindre du fremdeles bor i kommunen du vokste opp i. Dersom du ikke er vokst opp i en kommune i Norge, oppgir du nåværende bostedskommune, eller den kommunen du anser å ha hatt mest betydning for din utvikling som kunst- eller kulturutøver.

Utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge for å studere kan dessverre ikke søke Drømmestipendet.

Jeg gir mitt samtykke til bruk av mine personopplysninger samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak på Norsk kulturskoleråds og Norsk Tippings nettsted og konti på sosiale medier og nyhetsbrev, i inntil fem år.
Jeg samtykker til at Norsk Tipping tar kontakt for å evaluere ordningen.
Lagrer...